Diagnostyka

Centrum diagnostyki obrazowej

Precyzyjna diagnoza to początek skutecznej terapii!

Tomografia komputerowa 3D

Centrum Medyczne MML w Warszawie posiada nowoczesne Centrum Diagnostyki Obrazowej. Pracownia Tomografii Komputerowej wyposażona jest w wysokiej jakości trójwymiarowy tomograf komputerowy iCAT, który oferuje optymalne pole widzenia – 23cm x 17cm.iCAT jest to system tomografii oparty na nowoczesnym detektorze, wspomaganym przez układ wzmacniający, zapewniający maksymalny kontrast, maksymalną rozdzielczość i brak zniekształceń obrazu. Pulsacyjny system emisji promieni rentgenowskich sprawia, że czas ekspozycji jest bardzo krótki i trwa parę sekund.

Nowoczesny tomograf daje możliwość uwidocznienia nie tylko narządów miąższowych , ale również wykonania badań endoskopowych, np. endoskopia ucha środkowego i zatok obocznych nosa.
Ogromne możliwości diagnostyczne mają szczególne znaczenie w obrazowaniu tkanek po urazach, co pozwala na szybką i dokładną ocenę oraz wdrożenie skutecznego leczenia.
Ponadto, niewątpliwą zaletą nowoczesnej tomografii komputerowej jest możliwość obrazowania 3D, dostarczającego cennego materiału diagnostycznego.

Zrzut ekranu 2015-11-26 o 18.17.48

Badanie tomografii komputerowej 3D nowoczesnym aparatem iCAT możesz wykonać w Centrum Medycznym MML – Warszawa, ul.Bagno 2, wejście E, lokal 3


Badanie fiberoskopowe

Badanie służy w sytuacjach wątpliwych odnalezieniu miejsca przewężenia, obturacji w obrębie nosa, nosogardła, gardła i krtani u osób z uporczywym chrapaniem oraz bezdechami śródsennymi. Pacjent w trakcie badania jest wprowadzony przez lekarza anestezjologa w krótki sen poprzez podanie leków dożylnych (sedacja). Przez otwór nosowy wprowadzany jest cienki fiberoendoskop zakończony kamerą, dzięki której dokładnie oceniamy miejsce zwężenia oraz wibrację tkanek. Jednocześnie rejestrujemy określone parametry, takie jak: wysycenie krwi tlenem, tętno, EKG. Obraz z kamery jest rejestrowany, aby podczas kolejnej wizyty omówić z pacjentem proponowane dalsze leczenie. Również możliwe jest jednoczesne wykonanie zabiegu korekcyjnego podczas snu farmakologicznego likwidującego przyczynę chrapania lub bezdechu.


Wskazania do wykonania badania fiberoskopowego:

  • chrapanie
  • bezdech śródsenny

Zalety badania fiberoskopowego:

  • możliwość nagrania filmu z badania
  • możliwość wykonania wysokiej jakości zdjęć obrazujących górne drogi oddechowe w czasie snu
  • możliwość spokojnego odtwarzania i analizy badania – cenny materiał diagnostyczny

Spirometria

Odpowiednio wczesne wykrycie zaburzeń czynności układu oddechowego pozwala na szybką diagnozę oraz zastosowanie właściwego leczenia. Pragnąc cały czas rozwijać naszą ofertę medyczną, dajemy Państwu możliwość wykonania w Centrum Medycznym MML badania spirometrycznego.

Czym jest spirometria?

Spirometria, która inaczej nazywana jest pomiarem oddechu, to badanie objętości, pojemności oraz wydajności płuc, a także przepływu powietrza w płucach i oskrzelach, w różnych fazach cyklu oddechowego. Wszystkie te pomiary, można przeprowadzić zarówno w warunkach statycznych, jak i dynamicznych. Do ich badania, wykorzystuje się przyrząd zwany spirometrem, służący do pomiaru powietrza, który rejestruje jego ilość, prędkość i ciśnienie przy wdychaniu i wydychaniu w określonym czasie.

Badanie spirometryczne pomaga w ocenie wzorców oddychania, pomagających zdiagnozować schorzenia, takie jak astma, zwłóknienie płuc, mukowiscydoza i POChP. Są to bardzo groźne choroby, które spirometria skutecznie wykrywa, dlatego warto jest przeprowadzić to badanie w odpowiednim czasie. Jest ono bezpieczne, bezinwazyjne i zupełnie bezbolesne dla pacjenta. Może je wykonać lekarz rodzinny lub pulmonolog.

Spirometria płuc jest szczególnie wskazana u osób nałogowo palących papierosy. Palacze tytoniu, którzy ukończyli 40. rok życia powinni wykonywać badanie raz na dwa lata. Podobnie jest w przypadku osób narażonych na czynniki toksyczne. Dla nich również wskazane jest regularne przeprowadzanie spirometrii płuc. Ponadto, badaniu powinny się poddać osoby, które cierpią na przewlekły kaszel, obniżoną tolerancję wysiłku, duszności oraz inne objawy, wskazujące na możliwość chorób układu oddechowego.

Jak przygotować się do spirometrii

• Odpocznij przed badaniem i nie wykonuj przed nim żadnego intensywnego wysiłku.

• Załóż luźne ubranie pozwalające na swobodne oddychanie.

• Jeśli przyjmujesz leki rozkurczające oskrzela, uprzedź o tym lekarza i dowiedz się, czy przed badaniem możesz zażyć normalną dawkę leku.

• Na co najmniej 2 godziny a najlepiej 24 godziny przed badaniem nie pal papierosów, również elektronicznych.

• Na co najmniej 4 godziny, a najlepiej 24 godziny przed badaniem, nie pij alkoholu.

• Na 2 – 3 godziny przed badaniem, nie jedz ciężkiego posiłku. 3 godziny wcześniej możesz spożyć lekką przekąskę.

Jakie są wskazania do spirometrii płuc?

Główne wskazania do spirometrii to:

• objawy chorobowe ze strony układu oddechowego,

• przebyty przeszczep płuc,

• monitorowanie przebiegu i leczenia chorób układu oddechowego,

• okoliczności stanowiące ryzyko dla danego pacjenta, np. operacja,

• kaszel przewlekły,

• duszności,

• podejrzenie astmy,

• podejrzenie przewlekłej obturacyjnej choroby płuc (POCHP);

• podejrzenie chorób śródmiąższowych,

• monitorowanie stanu zdrowia palaczy tytoniu powyżej 40-stego roku życia,

• monitorowanie stanu zdrowia osób powyżej 40-stego roku życia, które są regularnie narażone na zanieczyszczenia powietrza.