Diagnostyka

Centrum diagnostyki obrazowej

Precyzyjna diagnoza to początek skutecznej terapii!

TOMOGRAFIA KOMPUTEROWA 3D

Centrum Medyczne MML w Warszawie posiada nowoczesne Centrum Diagnostyki Obrazowej. Pracownia Tomografii Komputerowej wyposażona jest w wysokiej jakości trójwymiarowy tomograf komputerowy iCAT, który oferuje optymalne pole widzenia – 23cm x 17cm.iCAT jest to system tomografii oparty na nowoczesnym detektorze, wspomaganym przez układ wzmacniający, zapewniający maksymalny kontrast, maksymalną rozdzielczość i brak zniekształceń obrazu. Pulsacyjny system emisji promieni rentgenowskich sprawia, że czas ekspozycji jest bardzo krótki i trwa parę sekund.

Nowoczesny tomograf daje możliwość uwidocznienia nie tylko narządów miąższowych , ale również wykonania badań endoskopowych, np. endoskopia ucha środkowego i zatok obocznych nosa.
Ogromne możliwości diagnostyczne mają szczególne znaczenie w obrazowaniu tkanek po urazach, co pozwala na szybką i dokładną ocenę oraz wdrożenie skutecznego leczenia.
Ponadto, niewątpliwą zaletą nowoczesnej tomografii komputerowej jest możliwość obrazowania 3D, dostarczającego cennego materiału diagnostycznego.

Zrzut ekranu 2015-11-26 o 18.17.48

Badanie tomografii komputerowej 3D nowoczesnym aparatem iCAT możesz wykonać w Centrum Medycznym MML – Warszawa, ul.Bagno 2, wejście E, lokal 3

BADANIE FIBEROSKOPOWE

Badanie służy w sytuacjach wątpliwych odnalezieniu miejsca przewężenia, obturacji w obrębie nosa, nosogardła, gardła i krtani u osób z uporczywym chrapaniem oraz bezdechami śródsennymi. Pacjent w trakcie badania jest wprowadzony przez lekarza anestezjologa w krótki sen poprzez podanie leków dożylnych (sedacja). Przez otwór nosowy wprowadzany jest cienki fiberoendoskop zakończony kamerą, dzięki której dokładnie oceniamy miejsce zwężenia oraz wibrację tkanek. Jednocześnie rejestrujemy określone parametry, takie jak: wysycenie krwi tlenem, tętno, EKG. Obraz z kamery jest rejestrowany, aby podczas kolejnej wizyty omówić z pacjentem proponowane dalsze leczenie. Również możliwe jest jednoczesne wykonanie zabiegu korekcyjnego podczas snu farmakologicznego likwidującego przyczynę chrapania lub bezdechu.


Wskazania do wykonania badania fiberoskopowego:

  • chrapanie
  • bezdech śródsenny

Zalety badania fiberoskopowego:

  • możliwość nagrania filmu z badania
  • możliwość wykonania wysokiej jakości zdjęć obrazujących górne drogi oddechowe w czasie snu
  • możliwość spokojnego odtwarzania i analizy badania – cenny materiał diagnostyczny