Spirometria

Spirometria

Spirometria jest badaniem czynnościowym płuc, podczas którego mierzona jest objętość i pojemność płuc oraz przepływy powietrza w drogach oddechowych.Wskazania do wykonania spirometrii:

 • Diagnostyka zaburzeń oddychania:
 • Monitorowania leczenia zaburzeń oddychania
 • Badania epidemiologiczne

Przeciwwskazania do wykonania badania:

 • Świeży zawał serca ( w ostatnim miesiącu)
 • Nadciśnienie wewnątrzczaszkowe
 • Stan po operacjach okulistycznych
 • Tętniak tętnic mózgowych lub aorty
 • Odma opłucnowa
 • Krwioplucie

Przygotowanie do badania:

 • 24h przed badaniem nie wolno palić papierosów i spożywać alkoholu
 • 30 minut przed badaniem

Jak przebiega badanie?Pacjent w trakcie kilkuminutowego badania oddycha przez specjalny aparat, mierzący szereg parametrów oddechowych, między innymi pojemność płuc przy głębokim wdechu, objętość powietrza w czasie nasilonego i szybkiego wydechu.Badania mogą być uzupełnione próbą wysiłkową, podczas której mierzy się wydolność oddechową pacjenta podczas wysiłku na bieżni lub rowerze stacjonarnym. W próbie farmakologicznej badanemu podaje się dodatkowo domniemany alergen, obserwując jednocześnie wyniki pomiaru spirometrycznego. Pozwala to na diagnozę alergii wziewnej.