Ciało obce

Oko: ciało obce

Zrzut ekranu 2015-11-26 o 16.13.27

oko

Ciało obce w oku stanowi istotne zagrożenie dla wzroku w przypadku, gdy trafia do wewnątrz gałki ocznej.

Obecność ciała obcego w rogówce lub spojówce nie jest natomiast bardzo niebezpieczne.

Zrzut ekranu 2015-11-26 o 16.13.32

Obecność ciała obcego w oku wymaga konsultacji okulistycznej – nie wolno usuwać fragmentów bez pomocy lekarza specjalisty. Uraz wymaga oceny stopnia uszkodzenia gałki ocznej, zaopatrzenia, jak również zabezpieczenia przed ewentualnymi powikłaniami w postaci zakażeń. Wewnątrzgałkowe ciało obce wymaga również wykonania tomografii komputerowej, aby zdiagnozować dokładne miejsce urazu.