Pęknięcie gałki ocznej

Oko: pęknięcie gałki ocznej

Zrzut ekranu 2015-11-26 o 16.13.27

oko

W przypadku urazów bezpośrednich ulega zazwyczaj pęknięciu odcinek przedni gałki ocznej, czyli rogówka.

Natomiast pod wpływem urazów pośrednich dochodzi do pęknięcia twardówki. Dzieje się tak w wyniku przyciśnięcia gałki ocznej do ścian kostnych oczodołu i pęknięcia jej w miejscu najmniejszego oporu, czyli w pobliżu przyczepów mięśni gałkoruchowych („uderzenie sierpem bokserskim”). Najczęściej dochodzi do pęknięć podspojówkowych twardówki, czyli zazwyczaj „schowanych” pod obfitym wylewem krwi. Widoczne przerwanie twardówki jest wtedy, gdy przerwaniu ulegnie również spojówka. Gałka oczna wykazuje wtedy zawsze obniżenie ciśnienia śródgałkowego.

Zrzut ekranu 2015-11-26 o 16.13.32

Pomoc doraźna polega na założeniu opatrunku jałowego na gałkę oczną. Następnie konieczna jest jak najszybsza konsultacja okulistyczna. Należy również wykluczyć obecność ciała obcego.