Szczęka i żuchwa: złamanie

Zrzut ekranu 2015-11-26 o 16.13.27

zuchwa

Złamanie kości tworzących szczękę i żuchwę jest urazem bardzo bolesnym, powstającym na skutek zadziałania ogromnej siły, często jako wynik wypadków sportowych.

Sportowcy narażeni na takie urazy powinni zwrócić szczególną uwagę na profilaktykę.

Zrzut ekranu 2015-11-26 o 16.13.32

Pierwszym elementem diagnostyki pourazowej jest wykonanie tomografii komputerowej, obrazującej miejsce i zakres złamania. Rozległe urazy, szczególnie w złamaniach mnogich wymagają wykonania zabiegu chirurgicznego przy współpracy zespołu wielospecjalistycznego – specjalisty laryngologa i chirurga twarzowo- szczękowego.