Uraz akustyczny

Uszy: uraz akustyczny

Zrzut ekranu 2015-11-26 o 16.13.27

uszy

Uraz akustyczny spowodowany działaniem hałasu prowadzi do odbiorczego uszkodzenia słuchu.

Objawia się nagłym upośledzeniem słuchu na skutek narażenia na wysoki poziom hałasu. Ostry uraz akustyczny ulega najczęściej samoistnemu wyleczeniu. W przypadku ciągłego narażenia na hałas występuje przewlekły uraz akustyczny prowadzący do stopniowego pogarszania się słuchu. Potwierdzeniem ubytku słuchu jest badanie audiometryczne.

Zrzut ekranu 2015-11-26 o 16.13.32

W przypadku urazu akustycznego niezbędna jest konsultacja otolarynoglogiczna oraz często audiologiczna. Zaleca się postępowanie profilaktyczne – unikanie hałasu i stosowanie ochrony uszu w przypadku stałego narażenia na wysokie natężenie hałasu.